Knowledge Builders

1 kromozomda ka dna var

by Sydnie Anderson Sr. Published 10 months ago Updated 1 month ago
image

DNA neyin kısaltması, açılımı ne?

DNA, Deoksiribonükleik Asit sözcüklerinin kısaltmasıdır.

DNA nedir?

DNA, ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit, Dünya üzerinde var olan bütün canlılarda bulunan ve hepsinde kalıtsallığı sağlayan moleküldür.

DNA yapısı nedir, ikili sarmal yapıda mıdır?

Her kimyasal maddenin kendine özgü bir fiziksel yapısı vardır. Deoksiribonükleik Asit (DNA) isimli kimyasal yapının fiziksel şekline ise "ikili sar...

Gen nedir?

Genler, DNA'nın belirli görevler yapan bölgelerine verilen isimdir. Aslında DNA içinde "gen" diye bir bölge yoktur. Genler, belirli fiziksel özelli...

Kromozom nedir?

Kromozomlar, DNA'nın hücre çekirdeği içerisindeki paketlenme biçiminin genel adıdır. Kromozomları "DNA paketleri" olarak düşünmek mümkündür. Her ca...

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9